Selvbetjening

Her er en række selvbetjeningsmuligheder, så du kommer let videre. 

Beboerhenvendelser

Skadesanmeldelse

Til dig, der ønsker at melde en skade til foreningens forsikring.

Registering af email

Til dig der ønsker at kommunikation mellem dig, administrator og forening skal foregå via e-mail.

Rekvirer indbetalingskort

Til dig der har mistet eller ikke modtaget dit indbetalingskort

Kontakt administrator

Kontakt administrator direkte

Kontakt bestyrelsen

Kontakt bestyrelsen direkte her

Fremleje

TIl dig der vil ansøge om fremleje

Ombygninger/forandringer af lejligheden

Til dig der vil ansøge bestyrelsen om at lave forandringer/ombygninger i lejligheden

Køb og salg af andelsboliger

Salg af andelsbolig

Til dig, der ønsker at sælge din andelsbolig

Køb af andelsbolig

Til dig, der ønsker at købe en andelsbolig