Procedure for ansøgning om ombygning/forandring af din lejlighed

Ønsker man som andelshaver at lave forandringer/bygge om i sin lejlighed er proceduren følgende:


1. Andelshaver sender ansøgningsmateriale til bestyrelsen via nedenstående formular.

Dette skal indeholde:
– Plantegning med angivelse af de ønskede ændringer
– Kortfattet beskrivelse
– Foto af det omhandlende rum/sted
– Håndværkerbeskrivelse (Hvilke håndværkere bruges og herunder hvad er eget arbejde. Foreningen anbefaler at bruge forenings elektriker og VVS’er)
– Tidsplan

2. Bestyrelsen tager stilling til ansøgningen og vender tilbage - herunder med spørgsmål/afvisning eller godkendelse. En godkendelse kan indeholde krav til benyttelse af foreningens håndværkere eller konkrete forbehold og betingelser.


3. Såfremt kommunal tilladelse er påkrævet indhentes denne af andelshaver med fuldmagt fra bestyrelsen. Fuldmagten hertil gives under pkt.4. Andelshaver skal udfylde og fremsende fuldmagt til underskrift til bestyrelsen.

  
4. Andelshaver igangsætter projektet.
 

5. Andelshaver færdigmelder til bestyrelsen og eventuelt til kommunen, såfremt der er ansøgt om byggetilladelse.
 

Krav til færdigmeldingen til bestyrelsen:
– Faktura for ALT udført EL og VVS arbejde.
Alternativt EL tjek og VVS fra foreningens elektriker/VVS installatør.
– Oversigt over tidsforbrug af eget arbejde
– Fotodokumentation af ombygningen/renoveringen.

Ovenstående skal sikre at du som andelshaver får det bedste renoveringsforløb og at alle bestemmelser overholdes for din egen og fremtidige andelshavers tryghed.

 

6. Bestyrelsen sender materialet til arkivering hos administrator, men det er forsat andelshavers eget ansvar selv at arkivere materialet til et senere salg eller andet hvor dokumentationen er relevant.

Uddrag fra foreningens vedtægter

FORANDRINGER § 10 

Enhver påtænkt forandring i lejligheden skal forelægges bestyrelsen til godkendelse og i tilfælde, hvor byggetilladelse kræves efter byggelovgivningen, skal byggetilladelse forevises inden arbejdet iværksættes. 

Stk. 2. Ved følgende forandringer kan bestyrelsen ikke blankt nægte tilladelse til iværksættelse, men alene som vilkår for godkendelsen stille krav om normal, forsvarlig udførelse af arbejdet: Udskiftning af køkken, indretning af bad i eksisterende rum, forsænkning af lofter, nedrivning af vægge mellem beboelsesrum, opsætning af faste skabe, udvidelse af el-installationer og tilsvarende, sædvanlige forandringer. 

Stk. 3. Forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter. Der skal fremsendes attest til bestyrelsen fra autoriseret byggesagkyndig p̊ godkendelse af vådrumsmembran, samt gulvafløb og rørgennemføring i vådrumszone. 

Ansøg om ombygning/forandringer