De fleste svar fra findes i husorden

Spørgsmål ofte hørt i opgangen

Fremleje - Hvad må jeg og hvad må jeg ikke?

Fremleje eller udlejning af din lejlighed kræver, at du har været andelshaver 1 år. 

Du må fremleje efter lejelovens regler - Det vil kort fortalt sige at du med fremleje hvis du midlertidig er bortrejst - F.eks. studieophold, udstationering, rejser mv. 

Hvis du har en anden årsag til fremleje skal bestyrelsen godkende det. 

OBS: Når du fremlejer skal du altid ansøge bestyrelsen om tilladelse og få fremlejen noteret.

Hvis årsagen ikke er midlertidig gives der normalt ikke tilladelse til fremleje. 
Spørgsmål ofte hørt i opgangen

Min nabo larmer... Hvad gør jeg?

Bestyrelsen opfordrer til, at man løser nabo-problemer fredeligt uden at indrage bestyrelsen. Det er set at det har givet et endnu bedre naboskab!

Ofte er beboere ikke klar over, hvor meget de selv larmer. Lyd forplantes overraskende meget til nabolejlighederne, især i en ældre ejendom som vores. En venlig henvendelse er ofte nok til at løse problemet. 

Hjælper det ikke at tage kontakt til naboen og bliver situationen ikke bedre, men problemet f.eks. gentager sig over flere dage - Kontakt da et bestyrelsesmedlem. 

Husk at din klage skal være specifik og indeholde konkrete oplysninger om typen af støj, hvad du gjorde for at stoppe den, hvad der skete, hvornår det skete og hvor mange gange det er sket. - Jo bedre klagen er jo større sandsynlighed er der for at bestyrelsen/administrator vil kunne hjælpe.

Se husordenen her 

Opslagsværk A-Z

Affald

Vi sorterer efter københavnskommunes affald sortering (pap, papir, glas, madaffald, metal, elektronik, kemikalieaffald, batterier m.m.) 

Andelsværdi

Det er muligt at se andelsværdien for ens lejlighed bagerst i regnskabet. Find den  på clouden. Det eneste du skal bruge er dit beboernr. Find det på et brev eller mail fra administrator eller på den månedlige opkrævning

Arbejdsdage

Vi har 2 arbejdsdag i forsommeren (man skal kun deltage i én og det koster 500 kr hvis man ikke deltager)

Bestyrelsen

Hvordan kommer jeg i kontakt med bestyrelsen: Se denne side: Kontakt bestyrelsen

Boligafgift - betaling heraf

Bestil det her, men husk at tilmelde dig betalingsservice

Bytteloft

På det øverste loft - over Røddinggade 8 har vi en lille byttecentral, her kan du sætte småting op, som stadig har værdi og du tænker andre kan bruge. Det er ikke til ting der burde være kommet på lossepladsen.

Cykelkælder

Forefindes i kælderen ved Røddinggade nr. 2 og nr. 8 (indgang fra gaden og gården) Cykel kælderen er kun forbeholdt cykler og kun til dem der er i brug - andre cykler må stå på gaden eller i opbevaringsrum

Facebook

 Foreningen har en facebookgruppe. Se den her: "AB Rødding"   

Fester / larm

Se Husordenen - på hverdage skal støjende adfærd slutte kl. 22 - ved planlagte fester skal naboer adviseres på forhånd, og der skal stadig tages hensyn.  Kontakt ALTID  naboer for dialog om en kommende fest.

Fremleje

Se §11 i vedtægterne - Fremleje eller udlejning af din lejlighed kræver, at du har været andelshaver 1 år. 

Du må fremleje efter lejelovens regler - Det vil kort fortalt sige, at du med fremleje, hvis du midlertidig er bortrejst - F.eks. studieophold, udstationering, rejser mv. 

Hvis du har en anden årsag til fremleje skal bestyrelsen godkende det. 

OBS: Når du fremlejer skal du altid ansøge bestyrelsen om tilladelse og få fremlejen noteret.

Hvis årsagen ikke er midlertidig gives der normalt ikke tilladelse til fremleje.

Husdyr?

En lejlighed må have maks 1 hund ELLER 2 katte. En lejlighed må ikke have 1 hund og en kat. Der henvises til husordenen. 

Internet - hvilke er tilgængelige i ejendommen

Der er mulighed for tilslutning via Yousee og Fiberby

Nøgler

Laves hos CC Låseservice/ Hæle og Nøgle Bar, Istedgade126  - Oplys at du kommer fra AB Rødding, de har originalerne. Men man skal selv bekoste det.

Ombygning/forandringer i din lejlighed

Se §10 i vedtægterne - Som andelshaver ejer man en del af foreningen svarende til ens lejlighed størrelse set i forhold til hele foreningen. Man ejer en ret til at bo i ens andelsbolig, men ikke selve boligen.  Det betyder også at man skal have godkendt forandringer i lejligheden, som man f.eks. ikke skal som ejer af en ejerlejlighed.

Det er derfor vigtigt at du søger om tilladelse INDEN du går igang med udskiftning/renovering af lejligheden. 

Kontakt bestyrelsen

Opbevaringsrum/Depotrum
 

Hvis jeg gerne vil have et opbevaringsrum, hvem skal jeg så kontakte? - Kontakt bestyrelsen

Ophold i gården

Se husorden "adfærd på fælles arealer"  -Husdyr må ikke opholde sig i gården. Vær opmærksom på støjgener. Ryd op efter dig selv

Gårdlauget har også et ordensreglement. Vær obs på at overholde dette.

Der er gået en pære på fællesområdet

Kontakt viceværten

Radiator/varme

Tjek om radiatoren trænger til at blive udluftet, ellers ring til viceværten. Radiatoren er egen vedligeholdelse, så hvis den er i stykker, er det for egen regning hos en VVS'er. 

Stoppet faldstamme

Skal straks meldes til bestyrelsen og naboerne, hvis det formodes at være en forstoppelse i faldstammen. Tag selv tage kontakt til en VVS'er for hjælp snarest muligt. Er problemet en stoppet faldstamme er det vigtigt at lejlighed over dig ikke bruger faldstammen. 

Bestyrelsen skal straks kontaktes ved problemer med faldstammen - også selvom den ikke er helt stoppet.

Omkostningen betales af foreningen, hvis det er den lodrette faldstamme, men hvis det f.eks. er et defekt toilet, er det dig som andelshaver der har udgiften.

Storskrald

Du skal selv bortskaffe storskrald (møbler, sofaer, reoler, byggeaffald o.lign.) evt. link til genbrugsstationerne. Har du småt-storskrald, der kan være i en af de små grå containere, kan du benytte dem der står gården ved siden af skraldeskuret

Strøm - Ingen strøm - problemer med eller ingen strøm

Tjek HPFI anlæg - eventuel skifte tjek sikringer (hvis du har det) Ellers tjek Ørsted hjemmeside eller kundeservice - hvis de ikke har nogle fejl på nettet - Tjek om naboerne har strøm. Hvis det er generelt i bygningen kontakt da bestyrelsen. Hvis det kun er i din lejlighed bedes du kontakte en elektriker.

Trappevask

Det er viceværten der vasker trapperne. Vi har trappevask én gang om ugen på fortrapperne (torsdag). Hvis du har håndværker eller selv sviner meget (f.eks. ved ombygning) skal du sørge for at der rengøres dagligt! 

Tørreloft

På hele det øverste loft, er der mulighed for at tørre tøj, der står stativer og hænger snore til fri afbenyttelse. Vinduerne må ikke åbnes mere end "et hul" da der er risiko for duer, vand og sne på loftet

Vand - Ingen vand - koldt eller varmt.

Kontakt bestyrelsen.

Vand - Vandtrykket er lavt

Det er en gammel ejendom og der er masser af kalk i vandet, tjek din dyse på vandhanen, den skal jævnligt afkalkes og tømmes for grus/snavs -  Udgiften til evt. udbedring inde i lejligheden er andelshavers egen - Hvis det er generelt i foreningen afholder denne dette. Kontakt evt. bestyrelsen såfremt det er nødvendigt. 

Vaskemaskiner i lejlighederne

Sørg for at maskinen står i vatter- Sæt din vaskemaskine på så lave omdrejninger som muligt hvis det ryster når den centrifugerer, så det ikke generer din nabo og laver sætningsskader på ejendommen. Brug af vaskemaskinen skal ske mellem 7-22. 

OBS: Hvis din opvaskemaskine larmer, så meget den genere dine naboer, må den kun bruges i samme tidsinterval som vaskemaskinen

Vaskeri

Vaskeriet er i kælderopgang Bevtoftgade 3 - indgang fra gården.
Vaskeri må benyttes mellem 7-21
Vaskeriet er gratis for foreningens beboer - udefra kommende må ikke benytte det (ej heller familie)

Vedligeholdelse - Hvem skal afholde hvad?

Se §9 i vedtægterne. Andelshaver har alt vedligeholdelse i lejligheden med undtagelse af fælles forsynings og afløbsledninger, udvendige døre samt vinduer.  Håndværker må ikke bestilles på vegne af foreningen uden bestyrelsens tilladelse.

Viceværten - Hvornår kontakter jeg viceværten?

Manglende lys på fællesarealer
Hvis man ser skadedyr rotter/væggelus (kontakt også bestyrelsen)
Problemer/ting der vedrører fælles arealer i ejendommen